4

კომპანიის სერვისები

სერვისი-2

01

პროდუქტის ქარხნის შემოწმების ანგარიში.

სერვისი-1

02

მესამე მხარის ტესტირების ანგარიში.

სერვისი-9

03

უზრუნველყოს სამშენებლო გადაწყვეტილებები კლიენტის საპროექტო სიტუაციიდან გამომდინარე.

სერვისი-3

04

პროდუქტის ფორმულის პერსონალიზაციის სერვისი.

სერვისი-8

05

პროდუქტის შეფუთვის მორგების სერვისები.

სერვისი-5

06

საგარეო ვაჭრობის წინასწარი გაყიდვები, გაყიდვების დროს და გაყიდვების შემდგომი მომსახურება.

სერვისი-10

07

პროდუქციის ხარისხის უზრუნველყოფის მომსახურება.

სერვისი-7

08

უფასო ნიმუშის გაგზავნის სერვისი.